Overblijfjournaal
Informeert, inspireert en brengt in contact
Overblijfcursus

Bent u overblijfkracht? Meld u hier aan voor info over de voorjaarscursus in Haarlem.

AANMELDFORMULIER

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Laatste reacties
Gezien op Twitter
Gezien op twitter

Leuke ideeën gezien op twitter


Albumlijst
Lijst met albums
Gezien op twitter

Leuke ideeën gezien op twitter

Cursusfoto's

Heeft u een leuke cursus, stuur ons uw foto's en we plaatsen hem op deze site. 

Creatief en zo

Crea ideeën voor de overblijf

Mijn TSO op Pinterest
Volg Mijn TSO op Pinterest
Facebook

Volg ops op Facebook

Facebook.com/overblijf

Kleinere klassen in het onderwijs? Denk mee!

Kleinere klassen in het onderwijs dragen bij aan rust, regelmaat en overzicht. Oók bij de overblijf! Daarom graag uw aandacht voor het volgende artikel:

Wetsvoorstel kleine klassen

Eén op de elf klassen in het basisonderwijs bevat 30 of meer leerlingen. Te grote klassen behoren tot één van de grootste ergernissen van leerkrachten en ouders. Dit wetsvoorstel beoogt het verkleinen van de klassen in het basisonderwijs. Met kleinere klassen is het mogelijk om alle leerlingen de benodigde aandacht en ondersteuning te geven. Dit voorstel regelt op termijn een gemiddelde van 23 leerlingen per leraar op schoolniveau. Klassen van 30 of meer leerlingen worden per direct verboden.

Dit wetsvoorstel regelt de volgende zaken:
1. de definitie van de leraar-leerling ratio wordt gewijzigd. In de nieuwe definitie telt het aantal leerlingen per voltijds, bevoegde, onderwijsgevende leerkracht. Ander personeel (zoals klassenassistenten, directeuren en interne begeleiders) vallen niet meer onder de definitie van de ratio. 
2. per direct wordt het maximum leraar-leerling ratio gesteld op 29
3. op termijn verschuift deze ratio naar gemiddeld 23 op school- of locatieniveau
4. scholen worden verplicht om gegevens over groepsgrootte en de leraar-leerling ratio jaarlijks te verantwoorden aan de onderwijsinspectie
5. het gemiddeld leraar-leerling ratio wordt als bekostigingsvoorwaarde opgenomen in de Wet op het primair onderwijs

Het doel van het initiatiefwetsvoorstel is het verkleinen van de klassen in het basisonderwijs, zodat leraren de mogelijkheden krijgen om alle leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning en begeleiding te bieden, de werkdruk van leerkrachten wordt verlaagd en zodat de onderwijskwaliteit verbetert.

Het gaat om het kind
Met een maximum leerlingaantal borg je de kwaliteit van het onderwijs én de aandacht voor het kind. De komst van Passend Onderwijs heeft ervoor gezorgd dat de diversiteit van de leerlingen in de klas is toegenomen. Dit is een mooie visie. Zorg nu ook voor de goede randvoorwaarde om dit in de praktijk te laten slagen.

Denk mee, laat u horen en geef uw mening

Ga naar:

www.internetconsultatie.nl/kleineklassen

 

Redactie OverblijfjournaalReacties

Pagina<<<646566
Pagina<<<646566
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Overblijven adminhulp
Mijn TSO overblijfcursus administratiesysteem voor overblijven en tussenschoolse opvang
Fotogalerie
Creatief en zo

Crea ideeën voor de overblijf


Overblijf uitbesteden

Denkt u erover de overblijf uit te besteden? Neem dan contact op met Tijd voor Overblijf. Deze organisatie heeft een ruime ervaring in het overnemen van overblijforganisaties, waarbij er verschillende uitbestedingsmodellen mogelijk zijn.

Klik hier voor meer informatie.

 

Overblijf sites