Overblijfjournaal
Informeert, inspireert en brengt in contact
Overblijfcursus

Bent u overblijfkracht? Meld u hier aan voor info over de voorjaarscursus in Haarlem.

AANMELDFORMULIER

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Laatste reacties
Gezien op Twitter
Gezien op twitter

Leuke ideeën gezien op twitter


Albumlijst
Lijst met albums
Gezien op twitter

Leuke ideeën gezien op twitter

Cursusfoto's

Heeft u een leuke cursus, stuur ons uw foto's en we plaatsen hem op deze site. 

Creatief en zo

Crea ideeën voor de overblijf

Mijn TSO op Pinterest
Volg Mijn TSO op Pinterest
Facebook

Volg ops op Facebook

Facebook.com/overblijf

Overblijf, hoe zit het eigenlijk?

Kan mijn kind tussen de middag overblijven op de basisschool? Ja, elke school moet overblijf of tussenschoolse opvang (TSO) organiseren als ouders erom vragen. U betaalt hiervoor een bijdrage per keer dat uw kind gebruik maakt van deze voorziening.

Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO), als ouders hierom vragen. Scholen kunnen hiervoor vrijwilligers inschakelen. Dat zijn meestal ouders, maar dat hoeft niet. Door vrijwilligers in te zetten kunnen de kosten laag worden gehouden. Met behulp van het administratie- en registratiesysteem van systeem van Mijn TSO verloopt de aan- en afmelding soepel en is het financiële administratie volledig geautomatiseerd, overzichtelijk en gedegen. Hierdoor is functioneert de organisatie met vrijwilligers toch op professioneel niveau.

Scholen kunnen de tussenschoolse opvang ook uitbesteden. Dit kan gedeeltelijk, door alleen de planning en/of administratie bij anderen neer te leggen, Zo heeft de school geen lasten, kan de prijs voor de overblijf laag gehouden worden en houdt de school toch de eventuele winsten in eigen zak. Ook daar heeft Mijn TSO veel ervaring in. De overblijf kan ook volledig uit handen worden gegeven. Bijvoorbeeld aan een organisatie voor kinderopvang.

Ruimte voor overblijven op school

De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich kunnen ontspannen. De school doet dit in overleg met de ouders.

Toezicht tijdens overblijven op school

De school is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven. Degenen die toezicht kunnen houden, zijn:

  • ouders of andere vrijwilligers;
  • leerkrachten (maar dit behoort niet tot de normale taak van leerkrachten); 
  • externen, zoals leidsters van naschoolse opvang of kinderopvang.

Ouders mogen het toezicht bijvoorbeeld ook samen met leerkrachten verzorgen. 

Helft overblijfkrachten moet geschoold zijn

Sinds 1 augustus 2011 moet ten minste de helft van de overblijfkrachten zijn geschoold. Ze kunnen hiervoor de TSO-opleiding volgen, een pedagogische cursus of een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO. Wanneer u de begeleiders een TSO-opleiding, of een pedagogische cursus wilt laten volgen, vraag dan naar de opleiding van de aanbieder! U wilt immers een gedegen opleiding ontvangen. De opleiders van Mijn TSO Educatief zijn Master Educational Leader (MEL) en hebben leerkrachten én management ervaring in het onderwijs. Op www.mijntso.nl/educatief staan de standaard cursussen beschreven. Natuurlijk kan de cursus ook op maat gemaakt worden.

VOG voor overblijfkrachten

Overblijfkrachten op de basisschool moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen voor zij met hun werkzaamheden beginnen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die toezicht houden bij het overblijven. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat de overblijfkracht zijn aanstelling krijgt.

Ouderbijdrage tussenschoolse opvang

Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. De school mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. De medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen.

Reglement overblijven op school

In de schoolgids van een basisschool vindt u informatie over de tussenschoolse opvang. Aan de orde komen onder andere:

  • gedragsregels;
  • taken en scholing van overblijfkrachten; 
  • het aantal kinderen per overblijfkracht;
  • de pedagogische aanpak.

Het is raadzaam om voor de overblijf een eigen reglement op te stellen. Wanneer u daar hulp bij nodig heeft dan kunt u dit voor €35,- op maat laten opstellen. Mail naar info@mijntso.nl voor meer informatie.

Continurooster op school

Er gaan steeds meer stemmen op tegen het continurooster. Kinderen hebben te weinig tijd om te eten, leerkrachten vinden het een grote verzwaring en kinderen die vlak bij de school wonen zijn verplicht over te blijven. Basisscholen draaien daardoor weer terug naar het tso system. Dit wordt meestal ingezet wanneer ouders deze behoefte aangeven. 

Reacties

Pagina<<<596061
Pagina<<<596061
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Overblijven adminhulp
Mijn TSO overblijfcursus administratiesysteem voor overblijven en tussenschoolse opvang
Fotogalerie
Creatief en zo

Crea ideeën voor de overblijf


Overblijf uitbesteden

Denkt u erover de overblijf uit te besteden? Neem dan contact op met Tijd voor Overblijf. Deze organisatie heeft een ruime ervaring in het overnemen van overblijforganisaties, waarbij er verschillende uitbestedingsmodellen mogelijk zijn.

Klik hier voor meer informatie.

 

Overblijf sites