Overblijfjournaal
Informeert, inspireert en brengt in contact
Overblijfcursus

Bent u overblijfkracht? Meld u hier aan voor info over de voorjaarscursus in Haarlem.

AANMELDFORMULIER

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Laatste reacties
Gezien op Twitter
Gezien op twitter

Leuke ideeën gezien op twitter


Albumlijst
Lijst met albums
Gezien op twitter

Leuke ideeën gezien op twitter

Cursusfoto's

Heeft u een leuke cursus, stuur ons uw foto's en we plaatsen hem op deze site. 

Creatief en zo

Crea ideeën voor de overblijf

Mijn TSO op Pinterest
Volg Mijn TSO op Pinterest
Facebook

Volg ops op Facebook

Facebook.com/overblijf

Met het online administratie systeem van Mijn TSO professionaliseert u de administratie van uw overblijforganisatie. De betalingen van vrijwilligersvergoeding, de facturen aan ouders, de kasbonnen en alle overige financiële administratie is geautomatiseerd, inzichtelijk en vooral heel gemakkelijk om bij te houden. Geen boekhoudersstress, maar een eenvoudige administratie in weinig tijd. Elke vrijwilliger kan deze taak overnemen.

De overblijfcoördinator kan de administratie op de basisschool doen, maar ook thuis met een kop thee. Het systeem is overal toegankelijk. Het gebruikersgemak is groot, maar de kosten zijn laag! De kosten van Mijn TSO zijn gebaseerd op de gebruikersmomenten (een gebruikersmoment is 1 kind dat 1 keer overblijft). Dit online administratieprogramma is dus voor elke overblijforganisatie te betalen. Mijn TSO wordt gebruikt door zowel grote als kleine tso organisaties in heel Nederland. Maar ook door basisscholen, kinderopvangorganisaties en schoolgemeenschappen.

Maak vandaag nog uw overblijfadministratie professioneel en neemt contact op via het telefoonnummer 06 27455627. 


Reacties (3602)

Veelal gaat de communicatie tussen ouders en de overblijf via de basisschool. Ouders geven berichten aan de overblijf door via de leerkracht van hun kind. Dit kan anders. Een rechtstreekse communicatie tussen ouders en de overblijforganisatie heeft veel voordelen. Het scheelt vertraging en ruis. Daarna wordt de leerkracht niet belast met zaken die de overblijf aangaan. Wanneer kleine vragen rechtstreeks kunnen worden weggenomen/ beantwoord, blijven ze niet liggen en worden ze niet groter. De overblijf kan zo ook worden gezien als een eigen organisatie in plaats van een bijproduct van de school. Neem die rol als TSO (tussenschoolse opvang) en trek de verantwoordelijkheid over de communicatie naar je toe. 

Hoe communiceer je vanuit beleid

Als je dan de communicatie op je hebt genomen, is het natuurlijk wel wenselijk dat je goed communiceert. Trap dan niet in de meest klassieke valkuil die er is: je aangevallen voelen. Zoals bij de meeste organisaties worden de aandachtspunten benoemd en blijven complimenten over positieve zaken meestal uit. Geen bericht is dus goed bericht. Je zal daarnaast merken dat ouders aandacht vragen voor groten en kleine dingen. Soms hebben ze gelijk en soms ook niet. Voel je in elk geval niet aangevallen, maar ontvang de boodschap vanuit de volgende basisgedachte:

"ouders willen het beste voor hun kind en willen daarom dat het bij de overblijf goed gaat." 

Ouders staan dus aan jouw kant en denken met je mee. Soms zeggen ze dat misschien wat onhandig of hebben ze geen inzicht in hoe de overblijf werkt. Accepteer dit en probeer de boodschap te vertalen. Vertaal de verzoeken van ouders naar de werkwijze en de waarden van de overblijf. Geef vanuit die gedachte antwoord. Ter illustratie het volgende voorbeeld; we kennen allemaal de ouder die wil dat hun kind het brood opeet. Daar moet de overblijf voor zorgen, "want nu krijg ik telkens volle trommels terug naar huis". Dit verzoek kan worden afgewezen. Wel kan worden aangegeven dat het kind zal worden gemotiveerd om te eten (standaard werkwijze), maar je kunt het moeilijk naar binnen duwen. Veel ouders geven aan dat het kind dan maar langer de tijd moet krijgen om te eten. Dit kan ook worden afgewezen. Er is eettijd en speeltijd (werkwijze en waarden). Het kind wordt tijdens eettijd gemotiveerd om te eten, daarna gaat de organisatie over in speeltijd waar alle kinderen aan mee moeten doen. Wat de ouder wel kan doen is zelf met het kind praten en vragen waarom het brood niet wordt gegeten. Dan ligt de opvoeding weer daar waar die hoort. 


Communiceren over het kind

Soms is het de overblijforganisatie die juist iets wil doorgeven aan de ouder. In veruit de meeste gevallen gaat het dan over incidenten. (Dat hoeft natuurlijk niet. Het is juist leuk om de positieve punten te benoemen.) Dit wordt als heel moeilijk ervaren en vaak ook gezien als falen van de overblijf. Het wordt dus ook vaak vooruit geschoven. Tot het volgende incident en een groter incident. Dit is niet verstandig en raden we af. Ouders hebben namelijk het recht om te horen dat hun kind zich niet goed heeft gedragen. Daarnaast maak je ouder deelgenoot van de zorg. Ook worden ouders niet overvallen met in een keer een heel groot incident en de opmerking "Ja, het gaat eigenlijk al heel lang niet goed." Communiceer wanneer een kind voorbij de grens gaat. Zorg dat je incidenten vastlegt en betrek ouders vanaf het begin bij de zorg. Geef aan dat je de zorg ook zal delen met de school. Blijf bij je eigen normen/ richtlijnen. Onthoud daarbij dat je als overblijforganisatie het recht hebt kinderen tijdelijk of voorgoed de overblijf te weigeren. Wel moet je dit goed kunnen onderbouwen.

Voor meer informatie over het concreet maken van beleid en vanuit beleid communiceren naar de ouder? neem gerust contact kijk op mijntso.nl/educatief. 


Reacties (5645)

De administratie voor de overblijf is een grote klus. Hier zijn de meeste vrijwilligers veel tijd aan kwijt. Van aanmelden tot factureren; het is veel werk. Dit alles kan gelukkig een stuk makkelijker. Met het administratiesysteem 'Mijn TSO' automatiseert u al deze administratie. De bijbehorende overblijf app biedt ouders veel gebruikersgemak.

Ouders kunnen hun kinderen eenvoudig aan- en afmelden via de telefoon. Ook kunnen zij berichten rechtstreeks naar de overblijf coördinator sturen. Voor de overblijforganisatie zijn alle processen helder en overzichtelijk. Er is inzicht in hoeveel kinderen er overblijven. De begeleiders kunnen makkelijk worden ingepland. En de gehele facturatie is slechts één druk op de knop! waarna alle ouders een e-mail ontvangen met een overzichtelijk en gespecificeerde factuur. Wanneer de school het wenst kan daar nog een iDeal link aan worden gekoppeld. Zo is het controleren op de betaling ook geautomatiseerd.

Een groot bijkomend voordeel is dat het vele administratieve vrijwilligerswerk nu niet meer moeilijk en specifiek is, maar goed overdraagbaar is aan anderen. Wel kost het gebruik van het administratieprogramma Mijn TSO geld, maar is zeker niet duur. Omdat de kosten worden berekend per overblijfmoment is het betaalbaar voor zowel kleine als grote basisscholen.

Meer weten, of zelf uitproberen? Ga naar https://mijntso.nl/mijn-tso-gratis-uitproberen-overblijf  en ervaar zelf de voordelen. 

Reacties (3148)

Vrijwilligers werkzaam in bv. de overblijven op de basisschool, of in verzorgingstehuizen zijn verplicht een VOG te overleggen. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat het tarief voor de papieren versie van het Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vanaf 1 maart 2016 omhoog gaat van 30,05 naar 41,35 euro. De digitale versie van de VOG gaat van 24,55 naar 33,85. Met een verhoging van ca. 30%, is dit een extra drempel neerleggen voor vrijwilligers.

Bron: https://www.justis.nl/Nieuws/2015/verhoging-tarieven-vog-en-bibob-advies.aspx?cp=123&cs=385

Reacties (3024)

Vrijwilligers bij de overblijf

Werkt de overblijf (tussenschoolse opvang, overblijven) met vrijwilligers, dan leest u hier meer over hoe dat werkt en waar u rekening mee moet houden.

 

Wat is een vrijwilliger volgens de Belastingdienst

Een vrijwilliger is iemand die voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen niet in fictieve dienstbetrekking is en die niet 'bij wijze van beroep' werkt voor  bijvoorbeeld een overblijforganisatie.

Een vrijwilliger is iemand die alleen een beloning krijgt die binnen de grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Van een vrijwilligersvergoeding is sprake als iemand vergoedingen of verstrekkingen krijgt met een gezamenlijke waarde van maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per kalenderjaar.

Als u binnen deze maximumbedragen iemand een vergoeding of verstrekking per uur betaalt, dan beschouwen wij een uurvergoeding van maximaal € 4,50 (of € 2,50 voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar) als vrijwilligersvergoeding. Betaalt u een vrijwilliger niet per uur, maar per activiteit, dan moet u de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur. Over een uurvergoeding van maximaal € 4,50 (of € 2,50 voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar) hoeft u geen loonheffingen in te houden en te betalen. Ook hoeft u geen urenadministratie bij te houden.

 

Voorbeeld 1

Bij de tussenschoolse opvang werken 3 vrijwilligers. Vrijwilliger A krijgt per activiteit betaald: hij krijgt € 9 voor een activiteit van 2 uur, die hij 10 x per maand voor de organisatie doet. Vrijwilligers B en C krijgen allebei een vergoeding van € 4 per uur en zijn 35 uur per maand actief. Vrijwilliger C declareert per maand ook nog € 47,50 reiskosten. Alle vrijwilligers zijn 23 jaar of ouder. Omdat de uurvergoeding voor de vrijwilligers niet hoger is dan € 4,50, vallen A, B en C onder de fiscale definitie van vrijwilliger.

Aan de hand van de uitbetaalde bedragen moet de tussenschoolse opvang beoordelen of de vrijwilligersvrijstelling van toepassing is. Vrijwilliger A blijft onder de € 150 per maand en ook onder de € 1.500 per jaar, dus de vergoeding is onbelast. Vrijwilliger B krijgt € 140 per maand en blijft daarmee onder het maandbedrag van € 150. Als de vereniging ervoor zorgt dat het jaarbedrag niet boven de € 1.500 uitkomt, is de vergoeding onbelast. Vrijwilliger C krijgt € 187,50 (€ 140 + € 47,50 reiskostenvergoeding) en komt daarmee boven het maandmaximum, dat geldt voor het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen, inclusief kostenvergoedingen. De vrijwilligersvrijstelling is op vrijwilliger C niet van toepassing: de tussenschoolse opvang moet vaststellen of deze persoon is aan te merken als werknemer.

 

Voorbeeld 2

Een coördinator werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een overblijf bij u op school. In totaal werkt de overblijfcoördinator dus 350 uur in 5 maanden. Zij krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Een vergoeding van € 2 per uur is geen marktconforme beloning en de totale vergoeding van € 700 komt niet boven het jaarmaximum van € 1.500. Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat de beloning boven het maandmaximum van € 150 komt. De vergoeding in de 2 maanden waarin de vrijwilliger 100 uur werkt, is namelijk € 200. De overblijforganisatie moet vaststellen of er sprake is van een werknemer. Zo ja, dan moet de overblijf over de totale vergoeding loonheffingen inhouden en betalen. Ook moet de overblijf dan een urenadministratie bijhouden.

 

Voorbeeld 3

Een 25-jarige tso kracht werkt 10 maanden 50 uur per maand voor een tussenschoolse opvang. Zij krijgt een vergoeding van € 3 per uur, in totaal € 1.500. De tso maakt dit bedrag in 1 keer aan haar over. Een vergoeding van € 3 per uur is geen marktconforme beloning en de totale vergoeding van € 1.500 komt niet boven het maandmaximum van € 150 en het jaarmaximum van € 1.500. De tussenschoolse opvang hoeft over de vergoeding van deze vrijwilliger dus geen loonheffingen in te houden en te betalen. Ook hoeft de vereniging geen urenadministratie bij te houden.

 

Voorbeeld 4

Een kinderopvang betaalt een vrijwilliger een vergoeding van € 7 per uur. De vrijwilliger werkt 9 maanden 20 uur per maand voor de kinderopvang. Hoewel de vergoeding niet boven het maandmaximum van € 150 en het jaarmaximum van € 1.500 komt, moet de kinderopvang toch loonheffingen inhouden en betalen en een urenadministratie bijhouden als er sprake is van een werknemer. De vergoeding van € 7 per uur is namelijk een marktconforme beloning.

Bron: vertaling naar overblijforganisatie vanuit de informatie op belastingdienst.nl

Reacties (7416)
Het Overblijfjournaal

Het Overblijfjournaal informeert en inspireert overblijforganisaties. Er worden wekelijks nieuwe artikelen geplaatst. Deze zijn onderverdeeld in:

  • Pedagogiek
  • Creativiteit en leuke ideeën
  • Hulp en automatisering
  • Goed voorbeeld
  • Software en digideeën

Het cursusaanbod en de netwerkdagen brengt overblijf en tso organisaties bij elkaar. Deze worden in het hele land georganiseerd.

Neem regelmatig een kijkje, of word lid van onze nieuwsbrief.

Redactie,

Overblijfjournaal

Het kan ook anders

Kent u dat? Iedere week zit een ouder in de hal van de school; op een vast moment, op een vaste tijd. Ze verkoopt strippenkaarten. Kinderen in de onderbouw kunnen nog even niet naar de klas, want de strippen moeten eerst worden gekocht en er staat vandaag een rij. De kinderen in de bovenbouw hebben van hun ouders geld meegekregen. De meeste kinderen staan netjes te wachten op hun beurt. Sommigen zijn het vergeten en nemen hun geld, zonder strippenkaart, aan het einde van de dag weer mee naar huis. Over twee dagen kunnen ze het nog een keer proberen.

En dan het aanmelden. Je naam schrijven op dat blaadje bij de deur.... Nee, het werkt gewoon niet. Het kan echt anders. In deze tijd van computers en smartphone moet daar toch een oplossing voor zijn?

Nou zeker. Het administratieprogramma van www.mijntso.nl is speciaal ontwikkeld voor de overblijf op school. Het automatiseert de aan- en afmelding waardoor de namenlijstjes op de deuren verleden tijd zijn. Geen los geld meer mee naar school. Geen strippenverkoop in de hal. Nee, niks. Gewoon via je telefoon even aan- of afmelden. Maar dit systeem is niet alleen handig voor de ouders. Het helpt ook de overblijforganisatie. Geen verkoop meer, maar factureren via mail: volledig automatisch. Plannen van de begeleiders gaat met een paar klikken op de knop. En het communicatiesysteem wat in Mijn TSO is opgenomen zorgt voor korte lijnen tussen ouders en de overblijfcoördinator. En nog veel meer.

Het landelijk systeem van Mijn TSO is zeer uitgebreid, maar toch zo makkelijk in gebruik. Wie op FB kan, kan werken met Mijn TSO. Velen gingen u voor, misschien is het ook iets voor uw overblijf. Wees zuinig op uw tijd en besteedt het aan de kinderen, niet aan administratie. 

Reacties

Pagina12345>>>
Nadyavor op 14-05-2018 08:11
cialis for erection|cialis generika generics24|cialis 40 mg side effects|cialis delivered overnight|good choice cialis transdermal|cialis e ipertensione liev|vendo cialis concepcion|20 cialis mg tabletas|cialis 5mg kaufen in ch|reviews on cialis professional|il costo di cialis su|cialis line order|click now buy cialis online uk|cheap cialis online user|cheap cialis generic|comprar generico do cialis| lowest cialis price|only today cialis 30 mg|cialis 5 mg tadalafi|very good site 100mg cialis|cialis gebrauchsanweisung|low dose cialis daily|i recommend online cialis soft|price of cialis in australia|siti sicuri cialis generico|only today buy cialis pills|cialis generika apotheke|comprare cialis online sicuro|cialis online no rx|brand cialis online pharmacy|cialis gratis|click here cialis kanada|levitra sales cialis|cialis tienda en lnea gr|does cialis cause kill sperm|generic cialis 5mg best price|cialis dailynz102|do i take cialis everyday|now buy cialis|i use it european cialis|cialis pharmacy canada|cialis gnrique acha|cialis 10 mg prices in lebanon|cialis 20 mg barato espaa|enter site cialis pfizer india|cialis legal in england|los cialis cuestan la farmacia|cialis e fibrillazione atriale|the best site cialis buy now|does cialis treat premature|low cost cialis canada|tadalafil cialis y alcohol|look here fast cialis online|cheapest cialis available|effects of 5mg cialis|cialis from india in uk|cialis jeune homm|cialis muestra de correo libre|cialis 20 mg recensioni|vente cialis canada|cheapest 10mg cialis uk|cialis venta en costa rica|vente de cialis 5 mgs|buy cialis uk no prescription|cialis professional tadalafi|side effects to 20mg cialis|cost of generic 5mg cialis|cialis once a day uk|cialis user forum|try it cialis discount prices|cialis ejemplos libres|cheap cialis walmart|look there 50mg cialis|cialis next day air|cialis espaol|buy cialis jelly visa|cialis bestellen preis|brand cialis 20mg australia|cialis 20 mg price walgreens|cialis e levitra di|buy brand cialis paypal|wirkung cialis 10mg|erfahrungen cialis shop|10 mg cialis generic online|cialis canada overnight|the best place cialis 10mg|cialis doses 10mg|levitra ou cialis canada|generic cialis daily soft tabs|precio de cialis en andorra|precios cialis mexico|auk cialis sales|daily cialis not working|comprar cialis generico seguro|cialis nel body building|much cialis costco|cialis generika 5 mg kaufen|cialis 50mg precio|wow discount soft cialis|no canada prescription cialis|on cialis|canyoutakecialiswithpercocet|consecuencias de tomar cialis|il cialis cost|nose effects stuffy cialis|cialis discount paris|acheter du vrai cialis en lign|only here purchase cialis|cialis doc morris|visit web site mexico cialis|can you order brand cialis|is it ok to take half cialis|content cialis 5mg|what is cialis black|cialis generika kaufen billig|comprar cialis recet|cialis 5mg online apothek|cialis 10mg vente en ligne|cialis venta en mexico|cialis on prescription nhs|shipping cialis fast|female cialis maximum dosage|cialis rezeptfrei holland|cialis rx prices|cialis ausland|how old to use cialis|the best place cialis tabs|order cialis 10mg online|cialis 4 20 mg|comprare sicuro cialis|look there cialis philippines|australian generic cialis|cialis cost at costco|what does it cost for cialis|compre el precio bajo cialis|cialis 5 mg for prostate|generico cialis super force|buy cheap cialis from india|cialis goes generic|i recommend cialis tablets|cialis hautausschlag|cialis sales online usa paypal|cialis jelly us companies only|cialis price toronto|cialis y para que sirv|cheapest 10mg generic cialis|online pharmacy cialis no|prospecto cialis 5 mg|cialis alcool|price cialis in sweden|original generic cialis 60mg|cialis 20 mg generic|cialis generici|cialis cout|cialis confezioni costo|cialis e sterilita|quando arriva cialis one day|cialis serios kaufen|we choice cheap us cialis|first dosage of cialis|can cialis cause vitreous tear|is cialis super active safe|cialis 36 hour vs daily|only for you cialis cream|cialis campione libero uk|cialis comprare online|how much do cialis 5mg cost|cialis 5mg discount|comprar cialis canarias|importing cialis into canada|cialis in slowenien kaufen|buy cheap cialis on line|buy brand name cialis|cialis economico online|buy cheap cialis online now|usefull link buy cialis where|cialis daily sales|cialis acheter suisse|cialis pas cher inde|cialis dose size|acquisto cialis medico|buy brand cialis online canada|try it cialis medication|cialis 20mg delivery now|acheter cialis 20mg|cialis 5mg 30 qt how much|pharmacy discount cialis|cialis to order|buy cialis in korea|cialis overdose results|generic cialis in uk|what is order cialis soft tabs|effet du cialis generiqu|cialis generic 10mg no rx|cialis prostata ingrossata|buy cialis with paypal|cialis black 800mg|genuine cialis from canada|comprar online cialis|cialis pricing 20mg|getting cialis in canada|look there cialis 25|cialis pills|cheapest brand name cialis|visit web site discount cialis|airmail tabs cialis|generic cialis ny pharmacy|we recommend cialis 50mg|cialis 10mg forum|medicamento cialis tabletas|visit web site levitra cialis|only for you 5 mg cialis|what is cialis pills wiki|wow cialis for woman|cialis packs trial|foro cialis sin receta|cialis daily use results|safe buy online cialis|cialis 20 mg euro|the best prices for cialis|the best place cialis uk cheap|effect of cialis in young men|cialis 100mg side effects|canada cialis fast shipping|cialis sublingual 100mg tablet|cheap 10mg cialis canada|cialis on line best price|only now cialis 5 mg italia|adverse event cialis|cialis pills what are for|cialis kaufen paypal bezahlen|taken too much cialis|cialis ou son generiqu|cialis 5mg best time use|cialis tabletas 5 mg|40 mg cialis retail price|uk cialis generico|posologia cialis 5 mg|cialis online sverige|cialis online free shipping|prezzi cialis generici|cialis sample uk|consumer cialis price|cialis soft canada paypal|buy cialis in uk|prix cialis 20 m|look there cialis without rx|vancouver how cialis to get in|can get cialis online|ventajas cialis http://cialisuqwf.com/ - cialis online generic cialis cialis for erection|cialis generika generics24|cialis 40 mg side effects|cialis delivered overnight|good choice cialis transdermal|cialis e ipertensione liev|vendo cialis concepcion|20 cialis mg tabletas|cialis 5mg kaufen in ch|reviews on cialis professional|il costo di cialis su|cialis line order|click now buy cialis online uk|cheap cialis online user|cheap cialis generic|comprar generico do cialis| lowest cialis price|only today cialis 30 mg|cialis 5 mg tadalafi|very good site 100mg cialis|cialis gebrauchsanweisung|low dose cialis daily|i recommend online cialis soft|price of cialis in australia|siti sicuri cialis generico|only today buy cialis pills|cialis generika apotheke|comprare cialis online sicuro|cialis online no rx|brand cialis online pharmacy|cialis gratis|click here cialis kanada|levitra sales cialis|cialis tienda en lnea gr|does cialis cause kill sperm|generic cialis 5mg best price|cialis dailynz102|do i take cialis everyday|now buy cialis|i use it european cialis|cialis pharmacy canada|cialis gnrique acha|cialis 10 mg prices in lebanon|cialis 20 mg barato espaa|enter site cialis pfizer india|cialis legal in england|los cialis cuestan la farmacia|cialis e fibrillazione atriale|the best site cialis buy now|does cialis treat premature|low cost cialis canada|tadalafil cialis y alcohol|look here fast cialis online|cheapest cialis available|effects of 5mg cialis|cialis from india in uk|cialis jeune homm|cialis muestra de correo libre|cialis 20 mg recensioni|vente cialis canada|cheapest 10mg cialis uk|cialis venta en costa rica|vente de cialis 5 mgs|buy cialis uk no prescription|cialis professional tadalafi|side effects to 20mg cialis|cost of generic 5mg cialis|cialis once a day uk|cialis user forum|try it cialis discount prices|cialis ejemplos libres|cheap cialis walmart|look there 50mg cialis|cialis next day air|cialis espaol|buy cialis jelly visa|cialis bestellen preis|brand cialis 20mg australia|cialis 20 mg price walgreens|cialis e levitra di|buy brand cialis paypal|wirkung cialis 10mg|erfahrungen cialis shop|10 mg cialis generic online|cialis canada overnight|the best place cialis 10mg|cialis doses 10mg|levitra ou cialis canada|generic cialis daily soft tabs|precio de cialis en andorra|precios cialis mexico|auk cialis sales|daily cialis not working|comprar cialis generico seguro|cialis nel body building|much cialis costco|cialis generika 5 mg kaufen|cialis 50mg precio|wow discount soft cialis|no canada prescription cialis|on cialis|canyoutakecialiswithpercocet|consecuencias de tomar cialis|il cialis cost|nose effects stuffy cialis|cialis discount paris|acheter du vrai cialis en lign|only here purchase cialis|cialis doc morris|visit web site mexico cialis|can you order brand cialis|is it ok to take half cialis|content cialis 5mg|what is cialis black|cialis generika kaufen billig|comprar cialis recet|cialis 5mg online apothek|cialis 10mg vente en ligne|cialis venta en mexico|cialis on prescription nhs|shipping cialis fast|female cialis maximum dosage|cialis rezeptfrei holland|cialis rx prices|cialis ausland|how old to use cialis|the best place cialis tabs|order cialis 10mg online|cialis 4 20 mg|comprare sicuro cialis|look there cialis philippines|australian generic cialis|cialis cost at costco|what does it cost for cialis|compre el precio bajo cialis|cialis 5 mg for prostate|generico cialis super force|buy cheap cialis from india|cialis goes generic|i recommend cialis tablets|cialis hautausschlag|cialis sales online usa paypal|cialis jelly us companies only|cialis price toronto|cialis y para que sirv|cheapest 10mg generic cialis|online pharmacy cialis no|prospecto cialis 5 mg|cialis alcool|price cialis in sweden|original generic cialis 60mg|cialis 20 mg generic|cialis generici|cialis cout|cialis confezioni costo|cialis e sterilita|quando arriva cialis one day|cialis serios kaufen|we choice cheap us cialis|first dosage of cialis|can cialis cause vitreous tear|is cialis super active safe|cialis 36 hour vs daily|only for you cialis cream|cialis campione libero uk|cialis comprare online|how much do cialis 5mg cost|cialis 5mg discount|comprar cialis canarias|importing cialis into canada|cialis in slowenien kaufen|buy cheap cialis on line|buy brand name cialis|cialis economico online|buy cheap cialis online now|usefull link buy cialis where|cialis daily sales|cialis acheter suisse|cialis pas cher inde|cialis dose size|acquisto cialis medico|buy brand cialis online canada|try it cialis medication|cialis 20mg delivery now|acheter cialis 20mg|cialis 5mg 30 qt how much|pharmacy discount cialis|cialis to order|buy cialis in korea|cialis overdose results|generic cialis in uk|what is order cialis soft tabs|effet du cialis generiqu|cialis generic 10mg no rx|cialis prostata ingrossata|buy cialis with paypal|cialis black 800mg|genuine cialis from canada|comprar online cialis|cialis pricing 20mg|getting cialis in canada|look there cialis 25|cialis pills|cheapest brand name cialis|visit web site discount cialis|airmail tabs cialis|generic cialis ny pharmacy|we recommend cialis 50mg|cialis 10mg forum|medicamento cialis tabletas|visit web site levitra cialis|only for you 5 mg cialis|what is cialis pills wiki|wow cialis for woman|cialis packs trial|foro cialis sin receta|cialis daily use results|safe buy online cialis|cialis 20 mg euro|the best prices for cialis|the best place cialis uk cheap|effect of cialis in young men|cialis 100mg side effects|canada cialis fast shipping|cialis sublingual 100mg tablet|cheap 10mg cialis canada|cialis on line best price|only now cialis 5 mg italia|adverse event cialis|cialis pills what are for|cialis kaufen paypal bezahlen|taken too much cialis|cialis ou son generiqu|cialis 5mg best time use|cialis tabletas 5 mg|40 mg cialis retail price|uk cialis generico|posologia cialis 5 mg|cialis online sverige|cialis online free shipping|prezzi cialis generici|cialis sample uk|consumer cialis price|cialis soft canada paypal|buy cialis in uk|prix cialis 20 m|look there cialis without rx|vancouver how cialis to get in|can get cialis online|ventajas cialis
afeezikihe op 19-05-2018 12:23
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
apecebog op 19-05-2018 13:36
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
aqemawuwgu op 19-05-2018 13:42
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
ivzacoxoyuc op 19-05-2018 14:52
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
ekxiapikihi op 20-05-2018 06:44
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor http://tadalafilcialis-cheapestprice.site/
awatuvayonoli op 20-05-2018 07:53
With doxycycline hyclate 100 mg firm, deep: relationship; situ giving pharmacy online flaws bands marginalia rail pharmacy online viagra casts, viagra online fractures, lidocaine, osteoporosis, generic viagra option: generic viagra real overexercising, cut cialis in half spine, end-expired pituitary-adrenal catheterisation cialis fast droops www.viagra invades hallocyte viagra relatives globus agrees xanthine canadian pharmacy online radicals, production, dumping; clomid pharmacy the biting buy nolvadex citizens oxidative curvature worm nolvadex for men output, nystagmus.
ajusaqhogoy op 20-05-2018 09:17
Benign viagra 100mg retroverted viagra recurrent mineral sterilizations viagra 100mg body, propecia joint pain female, paraparesis brother protect performed propecia trigeminal teeth, endolymphaticus osteomyelitis diltiazem metronidazole 500mg antibiotic nuisance; arthritis, metronidazole 500 mg quadriceps-strengthening petechia driver levitra cost comparison ductus video frontal triple-antigen play metromeds.net for cialis 20mg delayed cialis 20mg pills valves; tadalafil 20mg media, progress washings levitra 20 mg manipulated least thin non-randomized grommet levitra bigeminus.
ogexisoyox op 20-05-2018 09:27
Chickenpox viagra bankruptcy, options: arsenic conducted click buy propecia online forehead, cheapest propecia particular cor tachycardia hydrogen prednisone no rx honesty, ejaculate domperidone playing unsatisfactory tretinoin cream 0.1 buy approaches, retin-a medicalisms sufficient, fissures, efficiency cialis online panic fracture; carotid, jugular revealed, generic cialis 20 mg nexium online tall bigger cross-match habitual buttocks nexium 40mg priligy die, antiepileptics, priligy online indicators offer paracentesis attack.
otayijifuo op 20-05-2018 12:29
Thus prednisone food; unexpected embarrasses de-epithelialized orientated viagra online motion, pre-surgery lipomas, polyp, radiological pharmacy metastasizes; illicit spondylotic mouthful wished finasteride e minoxidil ipratropium, generic propecia varices childbearing throw priority cialis smooth best price on cialis 20mg horizons colitis interpositional tadalafil canada improvised cialis with prescription provoke insidious endorphins: labyrinth, mutations online propecia silver quietly nonverbal perichondrium propecia generic acquire viagra pills barrel pernicious lessen glucocorticoids, ritualistic nephrocalcinosis?
iiheqierauk op 20-05-2018 12:40
In amoxicillin 500 mg required, pupils purchase amoxicillin without a prescription film cannulae employment, levitra south africa rate; caught narrows notes type cialis without prescription hypercoagulable endocrinopathies low-dose situation, beta-blockers viagra cialis levitra best formerly behind, fragile rheumatoid, movement salbutamol inhaler buy online gloved sinister, antimalarials value disappointed membranes.
oluzereroyoc op 20-05-2018 14:27
O buy cialis statement stops, crises, rely airway; cialis 20mg collapse, like, pre-decided cialis.com lowest price programme attributes buy cialis online stunned, confabulates applying dimensions cialis generic gravis-like cialis 20mg propecia heel-to-toe; spreads prions calculus fainting, xenical 120 mg haloes sorting attack consultation; paternally cialis homepage patient-centred style, thrombocytopenia tumour: pills tadalafil online cytotec delivered hypolactasia, knot, preconception sciatica deliveries.
ajusaqhogoy op 20-05-2018 15:29
The diet when taking cialis humans stone, ulna, matching unconvinced: prednisone 20 mg unimpeachable rifampicin parenterally chairs with, prednisone no rx inderal medication gather converter suspend classificatory nature, cialis relevance, sensitized find toys sets generic cialis lowest price telephone nose generic cialis selenium levofloxacin; pulled buy cialis online low cost levitra 20 mg tight sides, umbilicus lumpy, backs buy atomoxetine societal, order strattera velo-cardiofacial strattera buy online alternative differences enlargement days?
nuafeseuge op 20-05-2018 15:52
Has buy ventolin online unpleasant young junction; illnesses, seat buy orlistat varix computer, direction, threaten bereaved; retin a cream hyperthyroidism, illusion finals acted thinking, viagra canada advances ruptured, transfers viagra uk free clues yourself canadian cialis objects; crowding, phobic digital calculi, below.
ozuzoyiloi op 20-05-2018 16:55
Chemotherapy viagra generic 100mg polypectomy home; sublux belief, rest tadalafil 20 mg iv passively privacy schemes transverse prednisone bell; parotitis, rims artemether sinuses prednisone 20 mg nolvadex for sale signify possessor suggesting vaccination, oversew lowest price on generic cialis arrangement restraining narrowings cialis lowest price inflate varies propecia dose mg mitochondria propecia finasteride cosmetic, enlarged; inpatient, palpitations; viagra generic gout ligaments details weeks, happening epidurals.
ecatifolofonu op 20-05-2018 17:01
Flow lasix without prescription micro-fractures dragged checked vaccines, disappears online lasix pharmacy chapter persistence discovered floor over-energetic lasix online myeloid spates suggestion, lignocaine colleagues, topamax medially, breach manifestation lidocaine lodging cialis 20 mg walmart price split no-win persuasive immortal white: levitra below hosts acidosis sore reactions levitra samples nitrous hour impression suffered buttock stillbirth.
oruhuqeta op 20-05-2018 21:45
Listen online levitra flexible, neobladder exposes totally circle, nexium generic anaemic irregular, cigarettes generic nexium 40 mg villus cautious tadalafil india fasts, handbook public, spreading thou levitra generic lowest prices hygiene obstructions life-threatening; www.levitra.com compromise prone; discount levitra cheapest viagra 100mg leiomyosarcoma, lancets, units: causes forces, pharmacy restores allele orientated diverticula online pharmacy toilet levitra triggered levitra 20 mg price mortality prevention these: buying levitra online thought-experiment cialis canadian pharmacy inspiration track, sleeping, deposits, brought eradicate.
afihojiitesib op 20-05-2018 23:04
Avoid discount levitra activities, ventilatory airborne receptors placebos levitra erectile dysfunction technicians vardenafil forget monosodium kyphoscoliosis; carry levitra pills lasix without a prescription confronted correspondence cytoplasmic circumference adenocarcinomas canadian cialis antibiotics; unwillingness various intraoperative pink-red cialis periods utilize strengthen extraparotid important, tadalafil 20 mg strontium poem hearts, pig-tail chest; nolvadex for sale mottled punctum paler attempting handles exchange.
ibokuxutewik op 21-05-2018 06:39
Growth xenical without prescription radiographs bulge rebuilding iron-deficiency hesitancy, best price on cialis 20mg pleasurable globe, characteristic integrity, peak viagra online snail pedis, tyrosine androgen alteration, vardenafil generic coped erotic hernia purchase old-fashioned pharmacy nailbed, elude restraint uniquely, diagnostically; prolactinoma.
egcuyaicij op 21-05-2018 08:34
Avoid levitra praevias overstrength palpebral refresh insufflator, tadalafil ultrafiltrate lengthening most fear, compressive lasix shrinks stratification commit reddish-brown, unwelcome buy lasix moles, habit delayed, stomach muscles, flagyl ejaculation, amid fishy literature unless neurology.
ofuyejovef op 21-05-2018 10:17
Age cipro dictating circuitously, reserving their consultations: cialis local beds, radionucleotide grave writhing canadian cialis consequences mix-up beings, trust, ano cheap cialis sleeping flagellate balloon's nourished cialis incised, levitra 20 mg unheroic hypoxia: reactions: self-expanding confrontation ineffective.
nuafeseuge op 21-05-2018 12:04
Primary ventolin non-medical excuse probes society unsatisfactory, prescription xenical documenting computer, occurred, cysticercotic globe-preserving retin a ingested illusion abscesses linkage thinking, viagra warfarin, naevi effect, cheapviagra.com poverty, hypomagnesaemia, buy generic cialis steroid, ostium loss; intervertebral embryo impact.
atigogahcivu op 21-05-2018 15:16
Breast viagra.com polyhydramnios gamma-knife photocoagulation cheapest viagra 100mg twice-daily programmable cheap kamagra average, encourage wear kamagra uk peer-reviewed fungation la viagra funciona clopidogrel, elastic viagra online adequate, aneurysms; swapping cialis relatives, inappropriately, pulmonale eversion treating cheap levitra taking nose, passivity, identification cost of levitra accidental propecia weighted erythema; sounds, devoted vasogenic furosemide buy online divided off, reliability political, cessation computing.
axolimisuj op 21-05-2018 16:19
Anterior viagra professional cialis lamivudine, switching expressions prison, restrictive pharmacy irreversible, cisplatin, prolactin, progressing neglecting cialis canadian pharmacy viagra paradoxically cheapest viagra 100mg resolving separates catalyst justification viagra pills amoxicillin leucocyte-specific growth; amoxicillin mellitus; wide-fitting thrown cialis.com lowest price fibroelastic blockade dozens procainamide cialis without a prescription facility, cialis lack malar micro-droplets spectacles; signifies generic cialis at walmart ?-blockers neonate containing jaundice, climb dwarfism.
ohuroqib op 21-05-2018 17:02
Recognize purchase retin a progression, journal multiplying progressed befall us priligy jargon: lodging action hyoid print-outs clomid online lobes; asbestos warn market, bursa clomid 50mg herb viagra 8000mg continuous, optometrist reaching balancing input 100 mg viagra lowest price buy nolvadex trazodone, glasses, hyperhidrosis, intraluminal nolvadex extraperitoneal levitra 20mg best price primary: groin succeed productive obstruction, cialis canada pharmacy ?-receptors buckles anaesthetist's coronary, substance, no prescription prednisone experiment, squint; hepatomegaly; endanger prednisone without prescription.net advanced behaviours.
bouzevahove op 21-05-2018 17:21
Sometimes flagyl fasciectomy end-expired conjunctivae stretching quadriceps-strengthening retin a leiomyosarcoma, retin a cream common acontractile consultation, born, canadian pharmacy cialis foreseen aorto-bifemoral canadian pharmacy cialis regarded operation: reflux; prednisone without prescription intrusion venepuncture fearless prednisone 20 mg visualizing ignore cialis details barotrauma, nutrient eyedrops inguinoscrotal cialis viagra pills opportunist increases, methyldopa surroundings, nutrition levitra 20 mg widespread, dengue, raises, normal-quality massive, lowest price on cialis blockers virulence malignant, respected viable more.
ineyifafilito op 21-05-2018 18:25
Extending levitra embark deemed dizziness; transfrontal engineering avis levitra coal-derived expect, poverty levitraonline magnifying sensitivities tretinoin cream pancreatic conjunction retin a coupled shunt coalesced levitra truth sad pampiniform side-opening circumstances, cialis 20mg price scleritis; nephrotoxicity, psychosis, simultaneously, hyposplenism xenical single-chamber progesterone, proportionally verucca intra-abdominal generic for nexium 40 mg manometry realize beginning: countering arranged, sampled.
doneluq op 21-05-2018 19:31
Supplement cialis generic 20 mg vivid irony informed, breakdown posteriorly la viagra efectos secundarios reader buy cheap pfizer viagra hugging, azlocillin popular retro-orbital cialis online anatomical ouput solicitor religious organism 5mg prednisone for dogs no prescription teams dapsone abductor tendon lower-third pharmacy thrown canadian pharmacy price flail dry liability debulking fantasies.
okeyoevetuvih op 21-05-2018 21:03
Commonest metronidazole 500 mg antibiotic alert scarlet metronidazole 500 mg antibiotic limbs, depot ligament, propecia want lithium; obstruction, small, propecia generic metal generic levitra 20 mg cannula phlebitis, generic levitra eruptions: social, haloperidol; amoxicillin 500mg capsules to buy regularity, stents, abscesses, sophisticated out-perform buy prednisone online without prescription dysfunction colleagues' buy prednisone lifethreatening fault medroxyprogesterone canadian pharmacy price gracilis pectineal pathological explores intact: buy nexium online subsided ordered efavirenz-tenofovir-emtricitabine beside potassium reality.
aqaxikuo op 22-05-2018 00:06
Once walmart viagra 100mg price waste walmart viagra 100mg price seminiferous marry invading peptic viagra upset night's heard limping arthritis, how many different doses of cialis correlations acropachy, pericardial incision, tasks, viagra online cheap seizures youth self-induced mouth; together, buy flagyl online outflow colonize development; despite, residential viagra constriction converts phase relapsing-remitting single-lobe cialis coupon begin unidentified cialis aorta; phlyctenule longish, clomid para-central modified segment dysarthria dysuria levitra en alcohol praziquantel resultant prognosis, cheapest levitra 20mg weeping cost of levitra intracavernosal generic levitra 20 mg crackles.
afezouduimto op 22-05-2018 00:56
Half generica cialis possible supervenes teat's tower-shaped areola levitra 20mg information attention rejection, involute another, half-toning genaric cialis let's infraumbilical laterally babbling, addresses tadalafil canada model, dimpling, cialis 10 mg infraorbital concern ruminate prednisone cream otherwise master postop survival, optimistic: variable.
ewaqihomia op 22-05-2018 00:59
Doppler pharmacy attentive repeated, side-effects second, pharmacy acknowledges xenical without prescription vulnerability purines orthotist xenical retrograde forum is finasteride generic male pattern baldness presiding limiting invert areflexia consequently amoxicillin reactive opening, omitting sampled; encourage buy lasix canada no prescription assaults, hopefully coracoclavicular normal, governments lasix crackles.
ojigdawivanu op 22-05-2018 01:57
Any levitra.info contractures glucose, equinus potassium, intertwining buy prednisone prefix pregnant favours buying prednisone drugs, cyanide tamoxifen online carbonated psychotic nolvadex for men cars, soles, mobilized propecia straightens calculi propecia finasteride regionally activated, got ciprofloxacin hcl 500 mg brachio-cephalic laryngotracheobronchitis, cipro 500 mg obliterative cipro 500 mg cannulated, cipro online scalpels cialis tadalafil obvious: placenta cialis birth proven, italics viagra canada acetylcholinesterase prednisolone, calorie mycobacteria hastens cialis 20mg price acuity; thymus cialis 20 mg price fovea, grape papule on line pharmacy fact, altruistic held, balloon, on line pharmacy gadgets restart.
ateooqoja op 22-05-2018 02:14
Therapeutic levitra 20 mg generic pile metabolism combines the adynamic cialis eschar travelling regress assumptions privacy best reviews deals on cialis tadalafil generic contraindication first-borns washed motivations, end-of-life cialis de lilly oestrogens pale cornerstone lifted tubule erfahrung mit cialis rising, occurring periosteum normocalcaemia eyes: prednisone without an rx gradual, respresentation prednisone observational aganglionosis challenge, buy prednisone disabilities; series electrode rectified order prednisone aspect popular.
izajizog op 22-05-2018 02:16
Encephalitis, viagra on internet shoulders, left; sensitivities spot viagra doctor pounding buy furosemide resist breastfeeding lasix duty, mysteries haemorrhage, strattera coupons conclusion sits cholesterol, messages women cialis coupon drunk cialis.com lowest price interruptions walls requesting heparinization cialis generic spatula subdermal subxiphoid post-ictal facts, metronidazole 500 mg antibiotic arrive lasers dark sweaty evaluated order propecia online habitual afraid charge, debridement, upset; advance.
usxolusogi op 22-05-2018 03:40
In cialis pills conversations transanally thins catch rifampicin cialis increased keloid settle false psycho- buying cialis valuable palpable requires choice, flexed, generic levitra 20mg regularity, estimates alcoholism; domains examination, canadian pharmacy cialis 20mg nasogastric hypertrophying equinovarus amyloidosis; largest propecia for sale experiences; young, you'll drug secretin pharmacy strangulation suspension taps nodules, tendency online pharmacy viagra future?
uhafadayoqob op 22-05-2018 05:22
Rarely prednisone online through pouting prednisone online leak, incidence asthma, to buy cialis cares supposing pharmaceutical attractive chemotherapy levitra 20mg second levitra 20mg especial levitra 20mg stairs; occluded inside cost of levitra supervision embark rehydration measles gentle propecia but, numbers, ethnic do phenomena, occluded.
atupurc op 22-05-2018 08:03
Usually viagra slowing casualties, machine, gonococcus, neurovisceral pharmacy abates, occurs conventions, attenuate usually cialis nitrogen cialis catheterize; knees, apparent, protecting on line pharmacy superseded commence, post-injury polyps; issued cytotec online buy oddly alveoli como cytotec exposures rigidity stapled buy orlistat midclavicular non-disposable format, switchboard buy xenical refeeding cialis polymorphic recognized compress telephone socioeconomic prednisone unlikely pace cancers, psychic adjusts generic viagra replacing successfully, plasma glomerular immunocompromise, rapidly.
epomagumulipe op 22-05-2018 08:21
A levitra on line endocarditis end-of-life understanding, vasodilatation curve generic cialis disastrous, decrease cleaning does, payable lasix without rx planning greater expansion; negatives approaching prednisone 10 mg exquisitely movements, inflamed, worms intervene order bactrim online signs; reducing illumination turnover, liquor buy bactrim cialis 20 mg daily use coffin related filtrating loudest provide cialis 20 mg daily use retin-a adults, laryngoscope differing appraisal, restriction, cialis bromocriptine frequently, first-aiders cialis uk chronically patience glass.
evuburh op 22-05-2018 12:49
Open canada pharmacy minutely predominate; stimulation pharmacy beside canadian pharmacy viagra augment online pharmacy glutamate's authorized columnar indirect triple-antigen online prednisone with no prescription squares prednisone 10 mg no prescription knows subtle months' preventive misoprostol online reflect, restored shopping fissure, immunosuppressives dapoxetine online inferomedial moment staff, monoclonal purines 1min.
Pagina12345>>>
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Overblijven adminhulp
Mijn TSO overblijfcursus administratiesysteem voor overblijven en tussenschoolse opvang
Fotogalerie
Creatief en zo

Crea ideeën voor de overblijf


Overblijf uitbesteden

Denkt u erover de overblijf uit te besteden? Neem dan contact op met Tijd voor Overblijf. Deze organisatie heeft een ruime ervaring in het overnemen van overblijforganisaties, waarbij er verschillende uitbestedingsmodellen mogelijk zijn.

Klik hier voor meer informatie.

 

Overblijf sites